De inschrijvingen voor het politiecafé werden afgesloten.

Op basis van de resultaten van de veiligheidsenquête formuleren we concrete actiepunten rond veiligheid en de werking van de politie in ons politiecafé op 12 december. Hierin leggen we de basis voor ons veiligheidsbeleid de komende 6 jaar.

Want, zorgen voor onze veiligheid kunnen we niet alleen. Daarom willen we zoveel mogelijk betrokken partijen samen aan tafel zetten; in de eerste plaats dus inwoners van onze politiezone (De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem).

Het wordt een avond waarop we in kleine groepjes brainstormen en discussiëren. Niet om de wetten te herschrijven, want dat is niet onze taak. Wel om van elkaar te weten te komen wat we belangrijk vinden rond veiligheid en de werking van de politie. Zo geven we samen een concrete invulling aan de thema’s die zullen voortvloeien uit de resultaten van de veiligheidsenquête.

De volgende stappen?

Begin 2019 brengen we alle cijfers en gegevens verder in kaart.

Het sluitstuk zal ons nieuw zonaal veiligheidsplan zijn dat we presenteren aan de zonale veiligheidsraad van 7 juni 2019.

Lees meer

Op de hoogte blijven

Voor elke vordering in ons project: resultaten, werkpunten, actieplannen, ...

Volg ons op
facebook en twitter.