Dit jaar gaan we van start met de voorbereiding van het nieuwe zonale veiligheidsplan 2020-2026.
Hierin bepaalt de politie haar beleid voor de komende 6 jaar.

We vinden het belangrijk om een zicht te krijgen op het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie.
Jullie zijn immers onze belangrijkste klanten.

Wat denk jij?

De inwoners van onze politiezone konden tot 12/11 de veiligheidsenquête invullen. Daarin peilden we naar het veiligheidsgevoel en de tevredenheid over politie Schelde-Leie.

Babbel mee in het politiecafé!

Op basis van de resultaten van de veiligheidsenquête formuleren we samen concrete actiepunten rond veiligheid en de werking van de politie in ons politiecafé op 12 december. (inschrijvingen zijn afgesloten)

Wat is project 2020-2026?

Dat is de voorbereidingsfase voor ons nieuw zonaal veiligheidsplan.

Hierin bepaalt de politie haar beleid voor de komende 6 jaar.

Lees meer

Go